Suomen Rahapajan tilinpäätös 2021: Vahva ja positiivinen vuosi

Suomen Rahapajan tilinpäätös 2021: Vahva ja positiivinen vuosi

Suomen Rahapaja on yksi johtavista käyttörahojen ja kolikkoaihioiden valmistus, elinkaari- ja konsultointipalveluiden tarjoajista. Suurin osa yhtiön tuotannosta menee vientiin. Tärkeimmät markkina-alueet vuonna 2021 olivat Aasia, Eurooppa ja Latinalainen Amerikka. Viennin osuus vuonna 2021 oli 99 prosenttia liikevaihdosta (2020: 99 %). Asiakkaita ovat pääasiassa keskuspankit, valtiovarainministeriöt sekä rahapajat maailmanlaajuisesti. Yhtiön liiketoiminta on suurimmaksi osaksi kertaluonteisille tai…

Lue lisää >

Suomen Rahapajan tilinpäätös 2020: Viennin osuus kasvussa

Suomen Rahapaja on viennillä mitattuna yksi maailman johtavista rahapajoista. Yhtiö valmistaa kolikoita ja kolikkoaihioita asiakkaidensa tilauksesta sekä tarjoaa niihin liittyviä palveluja. Suurin osa yhtiön tuotannosta menee vientiin. Tärkeimmät markkina-alueet vuonna 2020 olivat Aasia, Eurooppa ja Latinalainen Amerikka. Viennin osuus vuonna 2020 oli 99 prosenttia liikevaihdosta (2019: 93 %).  Asiakkaita ovat pääasiassa keskuspankit sekä rahapajat maailmanlaajuisesti….

Lue lisää >

Tilinpäätös 2019: Alhaisemmat volyymit heikensivät tulosta

Suomen Rahapaja -konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta. Liikevaihto oli 56,8 M€ (2018: 71,6 M€). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -1,6 M€ (2018: +1,1 M€). Alempi kannattavuus johtui pääosin edellisvuotta alhaisemmasta volyymista, mutta jatkunut tuotannon tehostaminen sekä kiinteiden kulujen aleneminen vaikuttivat positiivisesti tulokseen. Alalla kilpailu on kovaa ja katteet hyvin alhaisia. Kansainvälisille markkinoille on erityisesti aihioliiketoimintaan tullut mukaan…

Lue lisää >

Suomen Rahapajan tulos kääntyi voitolliseksi

Pitkän tappiollisen kauden jälkeen Suomen Rahapaja -konserni teki voitollisen tuloksen. Parantunut kannattavuus johtui edellisvuotta kannattavimmista asiakasprojekteista, tuotannon tehostamisesta sekä toteutetusta kiinteiden kulujen sopeutusohjelmasta. Liikevaihto oli 71,5 M€ (2017: 85,0 M€). Ja konsernin tilikauden tulos +1,2 M€. Markkina- ja liiketoimintanäkymät vuonna 2019 jatkuvat haasteellisina. Alalla kilpailu on kovaa ja katteet hyvin alhaisia. Kysynnän heilahdellessa voimakkaasti yhtiö…

Lue lisää >

Suomen Rahapajan vilkas alkuvuosi hiljeni loppuvuotta kohti

Suomen Rahapaja, yksi maailman johtavista kolikkojen viejistä, on julkistanut verkkosivuillaan vastuullisuusraportin ja tilinpäätöksen. Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli 85,0 M€ (2016: 66,6 M€). Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa (EBITA) pysyi positiivisena. Liiketulos oli -1,9 M€ negatiivinen eli -2,2 % liikevaihdosta (2016: -1,6 M€ eli -2,5 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -2,3 M€…

Lue lisää >

28.3.2017 yhtiökokouksen jälkeen – Suomen Rahapajan vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Suomen Rahapajalla muutosten vuosi Suomen Rahapaja, yksi maailman johtavista kolikkojen viejistä, on julkistanut verkkosivuillaan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen. Konsernin liikevaihto laski 24,6 % edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli 66,6 M€ (2015: 88,2 M€). Liiketulos oli 1,6 M€ negatiivinen eli -2,5 % liikevaihdosta (2015: -3,7 M€ eli -4,2 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -2,2 M€ eli -3,3…

Lue lisää >