Tilinpäätös 2019: Alhaisemmat volyymit heikensivät tulosta

Suomen Rahapaja -konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta. Liikevaihto oli 56,8 M€ (2018: 71,6 M€). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -1,6 M€ (2018: +1,1 M€). Alempi kannattavuus johtui pääosin edellisvuotta alhaisemmasta volyymista, mutta jatkunut tuotannon tehostaminen sekä kiinteiden kulujen aleneminen vaikuttivat positiivisesti tulokseen.

Alalla kilpailu on kovaa ja katteet hyvin alhaisia. Kansainvälisille markkinoille on erityisesti aihioliiketoimintaan tullut mukaan uusia toimijoita, mikä lisää kilpailua entisestään. Aihiomarkkinoilla on yhtäällä ylikapasiteettia, mutta toisaalla samaan aikaan valtaosa toimittajista ei ole kyennyt optimoimaan tuotantoprosessejaan vastaamaan kysynnän huippuihin ja kärsii kysyntäpiikkien aiheuttamista pullonkauloista tuotannossaan. Vuodelle 2020 aihioliiketoiminnan näkymät ovat hyvät. Käyttörahaliiketoiminnan syklisyys näkyy alhaisena tilauskantana vuoden alussa ja tulee vaikuttamaan kannattavuuteen.

Suomen Rahapaja on kolikoiden valmistus-, elinkaari- ja konsultointipalveluiden toimittaja. Yhtiön asiakkaita ovat pääasiassa eri maiden keskuspankit, valtiovarainministeriöt ja rahapajat. Suomen Rahapaja on yksi maailman johtavista kolikoiden viejistä, ja sen kohdemarkkinat ovat Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Yhtiön omistaa Suomen valtio.

Tutustu yritysvastuuraporttiimme. 

Lisätietoja: viestintäjohtaja Henna Karjalainen, 050 575 9197, henna.karjalainen(at)mint.fi