Suomen Rahapajan tilinpäätös 2021: Vahva ja positiivinen vuosi

Suomen Rahapaja on yksi johtavista käyttörahojen ja kolikkoaihioiden valmistus, elinkaari- ja konsultointipalveluiden tarjoajista. Suurin osa yhtiön tuotannosta menee vientiin. Tärkeimmät markkina-alueet vuonna 2021 olivat Aasia, Eurooppa ja Latinalainen Amerikka. Viennin osuus vuonna 2021 oli 99 prosenttia liikevaihdosta (2020: 99 %). Asiakkaita ovat pääasiassa keskuspankit, valtiovarainministeriöt sekä rahapajat maailmanlaajuisesti.

Yhtiön liiketoiminta on suurimmaksi osaksi kertaluonteisille tai monivuotisille sopimuksille perustuvaa projektikauppaa. Suomen Rahapaja -konserniin kuuluvat Suomen Rahapaja Oy ja Mint of Finland GmbH sekä Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Monedan (Espanjan rahapaja) kanssa puoliksi omistettu espanjalainen aihiovalmistaja Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO SA). Suomen Rahapajan omistaa Suomen valtio.

 

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi kiitos hyvän tilauskannan vuoden alussa. Liikevaihto oli 83,0 M€ (2020: 57,2 M€). Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa (EBITA) parani selvästi 5,7 M€:on (-3,2 M€) ja Liiketulos oli +5,6 M€, eli 6,7 % liikevaihdosta (2020: -5,1 M€ eli -9,0 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui +4,8 M€ eli 5,8 % liikevaihdosta (2020: -5,1 M€ eli -8,9 % liikevaihdosta). Parempi kannattavuus johtui tuotevalikoimasta, Saksan ja Suomen tehtaiden hyvästä käyttöasteesta ja kannattavista projekteista.

 

Yritysvastuu

Terveellisen liiketoiminnan perusta on yritysvastuun ja lisäarvon tuottaminen tasapainossa. Kolikoiden valmistuksessa pätevät samat tehokkuuden, avoimuuden ja arvonluonnin vaatimukset kuin muillakin toimialoilla. Tällaisessa maailmassa on tärkeää huomioida ja toteuttaa kestäviä periaatteita ja tavoitteita. Suomen Rahapaja edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa. Yritysvastuuraportointi kuvailee vastuullisuustyön kehitystä ympäristön, henkilöstön, ihmisoikeuksien ja vastuullisen liiketoiminnan sekä hallinnoinnin ja talouden näkökulmista.

Tutustu Suomen Rahapajan yritysvastuuraporttiin täällä.

Lisätietoja: info@mint.fi