Suomen Rahapajan tulos kääntyi voitolliseksi

Pitkän tappiollisen kauden jälkeen Suomen Rahapaja -konserni teki voitollisen tuloksen. Parantunut kannattavuus johtui edellisvuotta kannattavimmista asiakasprojekteista, tuotannon tehostamisesta sekä toteutetusta kiinteiden kulujen sopeutusohjelmasta. Liikevaihto oli 71,5 M€ (2017: 85,0 M€). Ja konsernin tilikauden tulos +1,2 M€.

Markkina- ja liiketoimintanäkymät vuonna 2019 jatkuvat haasteellisina. Alalla kilpailu on kovaa ja katteet hyvin alhaisia. Kysynnän heilahdellessa voimakkaasti yhtiö hakee palveluliiketoiminnan, uusien liiketoimintamallien sekä organisaation kehittämisestä keinoja, joilla toimia voitollisesti tulevaisuudessa. Liiketuloksen parantamiseksi Suomen Rahapaja jatkaa uudistusohjelmansa toteuttamista. Toimintaa kohdistetaan strategisille painopistealueille yhtiön arvoja ja vahvuuksia hyödyntäen sekä yhtiön tulevaisuuden kilpailukykyä parantaen.

Suomen Rahapaja suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallirahoja, kolikkoaihioita, keräily- ja lahjarahoja sekä rahasarjoja. Suomen Rahapaja on yksi maailman merkittävimmistä kolikkoviejistä, jonka kohdemarkkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka. Yhtiön käyttöraha- ja aihioasiakkaita ovat eri maiden keskuspankit, valtiovarainministeriöt sekä rahapajat. Juhlarahojen osalta yhtiö palvelee niin kuluttaja- kuin jälleenmyyjäasiakkaita. Yhtiön omistaa Suomen valtio.

Tutustu yritysvastuuraportointiimme.

Lisätietoja:
Henna Karjalainen
viestintäjohtaja
henna.karjalainen@mint.fi