Käyttöehdot

Kiitos vierailustasi sivustolla www.suomenrahapaja.fi (“sivusto”). Nämä ehdot koskevat koko sivustoa ja sen käyttöä.

Sivuston omistaja on Suomen Rahapaja Oy, PL 100/Suokallionkuja 4, FI-01741 Vantaa, vastedes ”Suomen Rahapaja”. Käyttämällä sivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Älä käytä sivustoa, jos et hyväksy kaikkia alla olevia ehtoja.

  1. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet ja omistusoikeudet (tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet mukaan lukien) kaikkiin sivuston materiaaleihin (mukaan lukien logot, tavaramerkit, mallit, teksti, valokuvat ja graafiset kuvat) sekä niistä saatava hyöty ovat Suomen Rahapaja Oy:n omaisuutta. Sivuston käyttö ei siirrä immateriaalioikeuksien käyttö- tai omistusoikeuksia sinulle. Kaikki oikeudet, joita ei tässä ole nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

  1. Sivuston muutokset

Suomen Rahapaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia sivustoon tai estää sen käyttö milloin hyvänsä ilman ennakkoilmoitusta.

  1. Vastuuvapauslauseke

Sivuston sisältö tarjotaan sellaisenaan. Kaikki sivuston sisältämien tietojen, työkalujen ja palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla, eikä Suomen Rahapaja anna mitään vakuutuksia tai takauksia kyseisten tietojen, työkalujen tai palveluiden oikeellisuudesta tai toimivuudesta. Sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia lukuun ottamatta sivuston käytettävyydestä, paikkansapitävyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään eksplisiittisiä tai implisiittisiä takuita.

  1. Vastuun rajoitus

Suomen Rahapajan vastuu suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, tulonmenetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksistä, jotka aiheutuvat tämän palvelun käytöstä tai siitä, ettei palvelu ole käytettävissä, rajoittuu sovellettavassa lainsäädännössä säädettyihin vastuisiin, siinäkin tapauksessa, että Suomen Rahapajalle olisi ilmoitettu kyseisistä vahingoista. Suomen Rahapaja ei vastaa sivuston mahdollisista epätarkkuuksista, viivästyksistä tai vioista eikä ole velvoitettu ilmoittamaan käyttäjille sivuston päivityksistä. Suomen Rahapaja ei vastaa mahdollisista tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat sivuston sisältämiin tietoihin tai palveluihin tai käyttäjän sivustolle syöttämiin tietoihin tukeutumisesta.

  1. Linkit

Suomen Rahapaja ei ota vastuuta kolmansien osapuolten luomasta tai julkaisemasta materiaalista, johon sivustolla on linkkejä, eikä esitä mitään takuita tai vakuutuksia kyseiseen materiaaliin liittyen.

  1. Käyttäjien syöttämät tiedot

Suomen Rahapajan rekisteriselosteessa kuvataan, kuinka Suomen Rahapaja ylläpitää ja käyttää käyttäjien sivuston käytön yhteydessä sille antamia henkilötietoja (linkki rekisteriselosteeseen). Alla olevat ehdot koskevat kaikkia muita käyttäjien syöttämiä tietoja tai sisältöä.

Kun annat Suomen Rahapajalle tietoja tai materiaalia (kuten palautetta, tietoja, vastauksia, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, tilauksia, pyyntöjä jne.) esimerkiksi sähköpostitse tai tämän sivuston välityksellä, hyväksyt ettei Suomen Rahapaja Oy:lla ole velvollisuutta käsitellä kyseistä materiaalia luottamuksellisesti, vastuuta mistään materiaalin käytöstä tai luovutuksesta eikä velvollisuutta antaa materiaalista mitään korvausta, palkkiota tai tunnustusta. Sitoudut olemaan tarjoamatta materiaalia, joka on tai jonka voidaan katsoa olevan oikeuksia loukkaavaa, laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, loukkaavaa, halventavaa, syrjivää, säädytöntä, pornografista, rienaavaa, salassapitosopimusta rikkovaa, yksityisyyden suojaa rikkovaa tai rikolliseen tai laittomaan käytökseen rohkaisevaa tai materiaalia, joka sisältää roskapostia tai mainossisältöä. Tiedostat, että olet vastuussa kaikista lähettämistäsi materiaaleista sekä niiden laillisuudesta, luotettavuudesta ja alkuperäisyydestä.

Käyttäjien tulee tehdä kaikki kohtuudella mahdollinen varmistaakseen, ettei heidän lähettämänsä materiaali sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia.

7. Sovellettava laki

Nämä ehdot on laadittu ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa oikeusistuimissa.