Suomen Rahapajan tilinpäätös 2020: Viennin osuus kasvussa

Suomen Rahapaja on viennillä mitattuna yksi maailman johtavista rahapajoista. Yhtiö valmistaa kolikoita ja kolikkoaihioita asiakkaidensa tilauksesta sekä tarjoaa niihin liittyviä palveluja. Suurin osa yhtiön tuotannosta menee vientiin. Tärkeimmät markkina-alueet vuonna 2020 olivat Aasia, Eurooppa ja Latinalainen Amerikka. Viennin osuus vuonna 2020 oli 99 prosenttia liikevaihdosta (2019: 93 %).  Asiakkaita ovat pääasiassa keskuspankit sekä rahapajat maailmanlaajuisesti.

Yhtiön liiketoiminta on suurimmaksi osaksi kertaluonteisille tai monivuotisille sopimuksille perustuvaa projektikauppaa. Suomen Rahapaja -konserniin kuuluvat Suomen Rahapaja Oy ja Mint of Finland GmbH sekä Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Monedan (Espanjan rahapaja) kanssa puoliksi omistettu espanjalainen aihiovalmistaja Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO SA). Suomen Rahapajan omistaa Suomen valtio.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2020 konsernin liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto oli 57,2 M€ (2019: 56,8 M€). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -5,1 M€ (2019: -1,4 M€).

Aihioliiketoiminta kasvoi selvästi vuodesta 2019, mutta käyttörahaliiketoiminta supistui ja molempien liiketoimintojen suhteellinen kannattavuus heikkeni. Keräilytuotteiden myynti verkkokaupassa lopetettiin ja juhlarahaliiketoiminta sulautettiin osaksi käyttörahaliiketoimintaa. Toimialan syklisyys näkyi vuonna 2020 kapasiteetin käyttöasteen vaihtelussa.

Alempi kannattavuus johtui tuotevalikoimasta, käyttörahaliiketoiminnan alkuvuoden alhaisesta käyttöasteesta, panostuksista IT-ympäristöön ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, sekä COVID-19 aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista ja siitä johtuvista tarjouskilpailujen ja toimitusten siirtymisistä. Yhtiö teki myös säästötoimenpiteitä vähentääkseen alhaisemman käyttöasteen ja COVID-19 vaikutuksia.

Näkymät vuodelle 2021 ovat hyvät, sillä vuoden 2020 aikana kerrytetty tilauskertymä oli hyvä  ja tuloksen odotetaan paranevan.

Yritysvastuu

Kolikoiden valmistuksessa pätevät samat tehokkuuden, avoimuuden ja arvonluonnin vaatimukset kuin muillakin toimialoilla ja on tärkeää huomioida ja toteuttaa kestäviä periaatteita ja tavoitteita. Terveen liiketoiminnan perusta on yritysvastuun ja liikearvon tuottamisen tasapainossa. Yritysvastuuraportointimme koostuu henkilöstöön, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja reiluun peliin sekä hallintoon liittyvästä vastuusta ja taloudellisesta vastuusta, mukaan lukien avainluvut, hallituksen toimintakertomus ja verojalanjälkiraportti.

Tutustu yritysvastuuraportointiimme.

Lisätietoja: info@mint.fi