28.3.2017 yhtiökokouksen jälkeen – Suomen Rahapajan vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Suomen Rahapajalla muutosten vuosi

Suomen Rahapaja, yksi maailman johtavista kolikkojen viejistä, on julkistanut verkkosivuillaan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.

Konsernin liikevaihto laski 24,6 % edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli 66,6 M€ (2015: 88,2 M€). Liiketulos oli 1,6 M€ negatiivinen eli -2,5 % liikevaihdosta (2015: -3,7 M€ eli -4,2 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -2,2 M€ eli -3,3 % liikevaihdosta (2015: -4,2 M€ eli –4,8 % liikevaihdosta).

Suomen Rahapaja -konsernin liiketoiminnan kehitys jatkui edelleen haastavana. Kassavirta 3,6 M€ (2015: 2,0 M€) oli positiivinen, mutta liiketoiminnan tulos negatiivinen. Liiketoiminnallisen tuloksen parantamiseksi Suomen Rahapaja aloitti vuonna 2016 muutosohjelman, jossa toimintaa kohdistetaan strategisille painopistealueille yhtiön arvoja ja vahvuuksia hyödyntäen ja kehittäen. Yhtiö on Suomen valtion kokonaan omistamana, kaupallisin perustein toimiva yhtiö.

Käyttörahaliiketoiminnan liikevaihdon kasvu 46 % vastasi odotuksia. Uusia asiakkuuksia saatiin mm. Keski-Amerikassa ja Lähi-Idässä. Myös tilauskanta parani loppuvuotta kohden. Vaikka parannusta edellisvuodesta olikin merkittävästi, kannattavuus ei ollut tyydyttävä. Aihioliiketoiminnassa nähtiin kannattavuuden suhteellinen paraneminen ja jälkimmäisellä vuosipuoliskolla piristynyt kysyntä. Juhlarahaliiketoiminnan vuosi sujui odotusten mukaisesti. Eino Leinon ja Georg Henrik von Wrightin kunniaksi lyödyt kahden euron erikoisrahat onnistuivat vuonna 2016 myynnillisesti.

Vuoden 2017 näkymät

Vaikka markkinoilla on nähtävillä positiivistakin kehitystä, kilpailu on kuitenkin kovaa ja katteet hyvin alhaisia. Kansainvälisille markkinoille on erityisesti aihioliiketoimintaan tulossa mukaan uusia toimijoita mm. Kiinasta, mikä lisää kilpailua entisestään.

Suomen Rahapaja -konsernin tilauskanta vuoden 2016 lopussa oli 47,3 M€. Lisäksi joulukuussa tuli tieto 15,6 M€ arvoisista voitetuista tarjouskilpailuista, joihin liittyvät tilaukset kirjattiin tilauskantaan tammikuussa 2017. Käyttörahaliiketoiminnassa kevät 2017 tulee olemaan hyvin kiireinen ja aihioliiketoiminnassakin on kohtuullisen hyvä tilauskanta.

Käteinen raha on toistaiseksi säilyttänyt hyvin asemansa etenkin pienissä transaktioissa, joiden osuus on pysynyt merkittävänä maailmanlaajuisesti. Asiakkaat arvostavat toimitusvarmuutta ja edullisia hintoja, mikä näyttäytyy tiukkoina tarjousehtoina sekä kovenevana hintakilpailuna.

Lisätietoa
Henna Karjalainen
+358 50 575 9197
viestintäjohtaja
Suomen Rahapaja

Suomen Rahapaja -konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallirahoja, kolikkoaihioita, keräily- ja lahjarahoja sekä rahasarjoja. Suomen Rahapaja -konserni on euroalueen vahvin rahapaja ja yksi maailman suurimmista kolikkoviejistä. Yhtiön omistaa Suomen valtio. Suomen Rahapaja valmistaa valtiovarainministeriön päätöksestä kaikki suomalaiset juhlarahat. Vuoden 2017 juhla- ja erikoisrahat ovat osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi 100 -ohjelmaa. Lisää tietoa vuoden 2017 tapahtumista www.suomenrahapaja.fi.