Suomen Rahapajan vilkas alkuvuosi hiljeni loppuvuotta kohti

Suomen Rahapaja, yksi maailman johtavista kolikkojen viejistä, on julkistanut verkkosivuillaan vastuullisuusraportin ja tilinpäätöksen.

Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli 85,0 M€ (2016: 66,6 M€). Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa (EBITA) pysyi positiivisena. Liiketulos oli -1,9 M€ negatiivinen eli -2,2 % liikevaihdosta (2016: -1,6 M€ eli -2,5 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -2,3 M€ eli -2,7 % liikevaihdosta (2016: -2,2 M€ eli –3,3 % liikevaihdosta).

Aihioliiketoiminta vilkastui merkittävästi vuodesta 2016 ja kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla. Aihiotuotannon kapasiteetin käyttöaste oli hyvä. Aihioliiketoiminta kasvoi erityisesti Aasian markkinalla.
Käyttörahaliiketoiminnan volyymi kasvoi edelleen vuodesta 2016, mutta kannattavuuden kanssa oli haasteita. Käyttörahatuotannossa kapasiteetin käyttöaste painottui ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Käyttöasteen vaihtelu kuvastaa alan syklisyyttä, joka johtuu keskuspankkien hankintasykleistä.

Juhlarahaliiketoiminnan myyntiä piristi Suomi100 -juhlavuoden herättämä kiinnostus juhlarahoja kohtaan. Juhlarahatuotteiden kannattavuus on tyydyttävällä tasolla.
Vuoden 2018 näkymät
Koko ajan lisääntyvä uusien erilaisten maksuvälineiden määrä on lisännyt tarvetta tarkastella käteistä rahaa uudesta näkökulmasta. Tätä näkökulmaa ja sen mahdollisia vaikutuksia liiketoiminnan tulevaisuuteen yhtiö seuraa huolellisesti.
Yhtiö pyrkii myös kehittämään aktiivisesti uutta liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja esimerkiksi palveluliiketoiminnan alalla. Käteinen raha on toistaiseksi säilyttänyt hyvin asemansa etenkin pienissä transaktioissa, joiden osuus on pysynyt merkittävänä maailmanlaajuisesti.
Liiketoiminnallisen tuloksen parantamiseksi Suomen Rahapaja jatkaa uudistusohjelman toteuttamista. Toimintaa kohdistetaan strategisille painopistealueille yhtiön arvoja ja vahvuuksia hyödyntäen ja kehittäen sekä parantaen yhtiön kilpailukykyä tulevaisuutta silmällä pitäen.

Lisätietoja:

Henna Karjalainen
viestintäjohtaja
Suomen Rahapaja
henna.karjalainen@mint.fi
050 575 9197

Suomen Rahapaja -konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallirahoja, kolikkoaihioita, keräily- ja lahjarahoja sekä rahasarjoja. Suomen Rahapaja -konserni on euroalueen vahvin rahapaja ja yksi maailman suurimmista kolikkoviejistä. Yhtiön omistaa Suomen valtio. Suomen Rahapaja valmistaa valtiovarainministeriön päätöksestä kaikki suomalaiset juhlarahat. Lisää tietoa yhtiön toiminnasta ja vuoden 2018 tapahtumista www.rahapaja.fi