Vastuullisuus - Suomen Rahapaja

Metallirahateollisuuden edelläkävijä vastuullisuudessa

 

EETTISET TOIMINTAOHJEET

Suomen Rahapajan yritysvastuun kulmakivi

Suomen Rahapaja on hyväksynyt yhteiset periaatteet toiminnalleen Suomessa ja Saksassa. Edellytämme, että jokainen työntekijämme noudattaa eettisiä toimintaohjeitamme jokapäiväisessä työssään. Nämä ohjeet linjaavat normit, jotka määrittävät yhtiön toimintaa muun muassa suhteessa ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, työturvallisuuteen, eturistiriitoihin, toimittajiin ja ympäristöön. Lisäksi yhtiöllä on eettisistä toimintaohjeista johdetut liikekumppaneiden eettiset toimintaohjeet.

 

Tutustu eettisiin toimintaohjeisiimme

Yritysvastuuraportti

Hyvä kiertämään

Raportoimme yritysvastuukehityksestämme Suomen ja Saksan yhtiöiden toimintojen osalta. Yhtiön toimintaan läheisesti liittyvät sidosryhmät toivovat Suomen Rahapajan raportoivan henkilöstöön, ympäristöön, ihmisoikeuksiin & reiluun peliin sekä organisaation hallinnointiin liittyvien vastuullisuuskysymysten edistymisestä

Konserniin kuuluu lisäksi puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO S.A.), joka valmistaa aihiota Espanjassa. CECO S.A. on allekirjoittanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja on sitoutunut siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.

Tutustu yritysvastuuraporttiin