Suomen Rahapajan vuoden 2022 vastuullisuusraportti ja tulos julkaistu

Suomen Rahapaja on yksi johtavista käyttörahojen ja kolikkoaihioiden valmistus, elinkaari- ja konsultointipalveluiden tarjoajista. Asiakkaita ovat pääasiassa keskuspankit, valtiovarainministeriöt sekä rahapajat maailmanlaajuisesti.

Yhtiön liiketoiminta on suurimmaksi osaksi kertaluonteisille tai monivuotisille sopimuksille perustuvaa projektikauppaa.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto laski merkittävästi maailmanlaajuisesti haastavan toimintaympäristön vuoksi. Liikevaihto oli 20,9 M€ (2021: 76,6 M€) ja konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -9,9 M€ (2021: 7,8 M€). Heikompi kannattavuus johtui hintakilpailusta, sähkön hinnasta ja Saksan ja Suomen tehtaiden alhaisesta käyttöasteesta.

Yritysvastuu

Terveellisen liiketoiminnan perusta on yritysvastuun ja lisäarvon tuottaminen tasapainossa. Kolikoiden valmistuksessa pätevät samat tehokkuuden, avoimuuden ja arvonluonnin vaatimukset kuin muillakin toimialoilla. Tällaisessa maailmassa on tärkeää huomioida ja toteuttaa kestäviä periaatteita ja tavoitteita. Suomen Rahapaja edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa. Raportointi kuvailee vastuullisuustyön kehitystä ympäristön, henkilöstön, ihmisoikeuksien ja vastuullisen liiketoiminnan sekä hallinnoinnin ja talouden näkökulmista.

Tutustu Suomen Rahapajan yritysvastuuraporttiin täällä.

Lisätietoja: info@mint.fi