Me <3 ympäristö

Suomen Rahapaja toimii ympäristön suhteen vastuullisesti. Pyrimme pienentämään toiminnan ympäristövaikutuksia minimoimalla päästöt ja päästömahdollisuudet vesistöihin, ilmaan ja maaperään.

Käytämme sekä aineellisia että aineettomia resursseja vastuullisesti.

Suomen Rahapajalla on ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifikaatit Suomessa ja Saksassa. Seuraamme materiaalinkäyttöämme. Raportoimme materiaalinkäytöstä jätelajeittain sekä jätteen hävitysmenetelmittäin. Olemme sitoutuneet kuljetusten ympäristövaikutusten vähentämiseen suosimalla merirahtia aina kun mahdollista. Seuraamme  Suomen ja Saksan toimipisteiden energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Saksan toimipisteellä on ISO50001 energianhallintasertifikaatti. Luonnonvarojen kulutusta tarkkaillaan sähkön, lämmön, veden sekä kaasuvoiman osalta. Lisäksi pyrimme korvaamaan prosessimateriaalit ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Teolliset liiketoimintaprosessimme sekä suojelevat luontoa että parantavat tehokkuutta.

Suomen Rahapaja mallintaa ja mukauttaa prosessejaan tavoitteena sovittaa organisaation kaikki osa-alueet asiakkaiden vaatimuksiin ja toiveisiin. Prosessityön tuloksena saavutetaan yhteisesti sovitut työtavat, selkeät roolit ja vastuut, tehokkuus ja tasapaino.

Saavutuksia ympäristövastuussa vuonna 2018:

  • Suomen toimipiste sai uudelleen sertifioitua päivitetyn ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatin.
  • Jätemäärä Suomen toimipisteessä väheni noin 10 prosenttia.
  • Pinnoituksesta syntyvä jäte väheni Saksan toimipisteessä noin 20 prosenttia.

Jätteiden kierrätyksen laskenta perustuu palveluntarjojan tuottamaan informaatioon. Vantaalla jätemäärä väheni volyymissa ja myös suhteessa miljoonaan kolikkoon. Lasku johtui metallijätteen vähenemisestä. Halsbrückessa jätemäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna suhteessa aihiotonnia kohti. Parannus johtui pinnoituslinjoillla syntyvän vaarallisen jätteen jäämien loppukäsittelyn vähentymisestä, mikä liittyy enimmäkseen pienentyneeseen tuotantovolyymiin.

Hiilidioksidipäästöt on laskettu käyttämällä sähkö- ja kaasutoimittajien CO2-kerrointa käytettyjen määrien mukaan.

Toimitusten kuljetusmuodot on laskettu suhteessa toimitettuun kolikkomäärään Vantaalla ja toimitettuun aihiomäärään Halsbrückessa vuonna 2018.