Taloudellinen vastuu varmistaa kannattavan toiminnan myös tulevaisuudessa

Suomen Rahapaja suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallirahoja, kolikkoaihioita, keräily- ja lahjarahoja sekä tuottaa näihin liittyviä palveluja. Suomen Rahapaja on yksi maailman merkittävimmistä kolikkoviejistä, jonka kohdemarkkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka. Yhtiön käyttöraha- ja aihioasiakkaita ovat eri maiden keskuspankit, valtiovarainministeriöt sekä rahapajat. Juhlarahojen osalta yhtiö palvelee niin kuluttaja- kuin jälleenmyyjäasiakkaita. Yhtiön omistaa Suomen valtio.

Ytimessä yritysvastuu ja lisäarvoa tuottava liiketoiminta

Elämme globaalien vaikutusten alaisina. Myös metallirahan ja -aihioiden valmistuksella on vaatimuksia tehokkuudelle, avoimuudelle ja arvokehitykselle kuten monilla muillakin toimialoilla. Suomen Rahapaja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita ja tavoitteita liiketoiminnassaan.

Suomen Rahapajan strategian ytimessä ovat yritysvastuu ja lisäarvoa tuottava liiketoiminta. Näiden tavoitteiden tasapaino on terveen liiketoiminnan perusta. Suomen Rahapajassa yritysvastuu on tärkeä osa päivittäistä toimintaa. Yritysvastuun periaatteet ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa organisaation kaikilla tasoilla.

Tavoitteena olla vastuullisin valinta kaikille sidosryhmillemme

Yhtiössä tehdyn olennaisuusanalyysin perusteella on sidosryhmien näkökulmasta määritelty mikä Suomen Rahapajan vastuullisuudessa on tärkeää. Sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat, kumppanit ja omistaja. Vastuullisuuden osa-alueista Suomen Rahapajan sidosryhmät pitävät henkilöstöön, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja reiluun peliin sekä hallintoon liittyviä vastuullisuuskysymyksiä olennaisimpina. Suomen Rahapaja raportoi vuosittain sen kokonaan omistamien Suomen ja Saksan toimipisteiden edistymisestä edellä mainituissa vastuullisuuden osa-alueissa. Vastuullisuustyö ei tule koskaan valmiiksi. Tärkeintä on ryhtyä toimeen.

Hyvä kiertämään. Edistämme yhteiskuntavastuuta koko arvoketjussamme.