Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja reilut toimintaperiaatteet ovat perusta kestävälle kansainväliselle projektikaupalle

Käyttörahaliiketoiminta on globaalia B2G (Business to Governments) projektikauppaa, jossa asiakkaina ovat keskuspankit tai valtiovarainministeriöt. Lisäksi Suomen Rahapajalla on aihioliiketoimintaa, jossa asiakkaina ovat rahapajat, joista useat ovat valtion virastoja. Juhlarahaliiketoiminnan asiakaskunta koostuu Suomen valtiovarainministeriön lisäksi pääosin juhlarahojen jälleenmyyjistä ja kuluttajista. Yhtiöllä on asiakkaita neljällä mantereella sekä aktiivinen ja lähellä asiakkaita toimiva edustajaverkosto. Lisäksi yhtiö ostaa raaka-aineita valikoiduilta toimittajilta ympäri maailmaa.

Suomen Rahapajalla on käytössä liiketoiminnan eettiset ohjeet. Yhteistyökumppaneita koskevat vastuullisuusvaatimukset on kirjattu Business Partner Code of Conductiin, joiden noudattamiseen yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet.

Yhtiö ei hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, ahdistelua, kiusaamista, häirintää, syrjintää tai korruptiota.

Yhtiö on ottanut käyttöön Whistleblow-ilmoituskanavan, jolla sekä yhtiön työntekijät että kaikki sidosryhmät voivat raportoida anonyymisti eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta. Vuoden 2019 aikana yhtiön vaatimustenmukaisuuden toteuttamista (Compliance Framework) kehitetään edelleen. Yhtiön työntekijät sekä tärkeimmät yhteistyökumppanit käyvät alkavan vuoden aikana koulutuksen eettisten toimintaohjeiden soveltamisesta.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Suomen Rahapaja kunnioittaa ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnantajana yhtiö noudattaa Kansainvälisen työjärjestön määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.

Suomen Rahapajalla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Yhtiössä erilaisuutta arvostetaan voimavarana. Kulttuurisen monimuotoisuuden arvostaminen on toisista ihmisistä välittämisen ja ymmärtämisen ytimessä sekä rauhaisan yhteistyön edellytys.

Suomen Rahapajalla ei hyväksytä lapsityövoimaa. Yhtiö ei osallistu ihmisoikeusrikkomuksiin eikä hyväksy lasten hyväksikäyttöä missään muodossa.

Reilu peli aina ja kaikkialla

Suomen Rahapajalla ei hyväksytä korruptiota missään muodossa. Noudatamme paikallista lainsäädäntöä, edistämme eettisiä työtapoja ja edellytämme samaa sidosryhmiltämme. Emme tue poliittisia puolueita.