Yhtiöjärjestys

Suomen Rahapaja Oy -nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestys, 8.5.2013

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Suomen Rahapaja Oy, ruotsiksi Ab Myntverket i Finland, englanniksi Mint of Finland Ltd., saksaksi Finnische Münze, ja kotipaikka on Vantaa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on metallirahan, metallirahaan rinnastettavien muiden maksuvälineiden, rahakkeiden, raha-aihioiden, mitalien, kunnia- ja arvomerkkien tms. tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, väri- ja arvometallien jalostaminen puolivalmisteiksi ja valmiiksi tuotteiksi, arvometallien kauppa, metallianalyysipalvelujen tuottaminen ja rahajärjestelmien suunnittelu sekä muu niihin liittyvä toiminta.

3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 1 500 000 euroa ja enintään 6 000 000 euroa, missä rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiössä voi olla osakkeita vähintään 8 000 kappaletta ja enintään 32 000 kappaletta.

4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Nimenkirjoittajat

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi valtuuttaa yhtiön palveluksessa olevan henkilön kirjoittamaan prokuristina yhtiön toiminimen joko yhdessä toisen prokuristin kanssa tai kukin prokuristi erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

9 § Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

7. hallituksen jäsenet, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi

8. tilintarkastajat

10 § Yhtiön oikeus lunastaa omia osakkeita

Osakkaan tai yhtiön tarjouksesta yhtiö voi vapaalla omalla pääomallaan, osakepääomaa alentamatta, lunastaa omia osakkeitaan.