Vastuullisuus - Suomen Rahapaja

Metallirahateollisuuden edelläkävijä vastuullisuudessa

#mofmanifesto

 

MINT OF FINLAND MANIFESTO

Vastuullisin valinta

Suomen Rahapajan sydämessä on yhteiskuntavastuun kantaminen. Vastuulliset arvot ohjaavat päätöksentekoamme ja toimintaamme organisaation kaikilla tasoilla. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on vastuullinen kasvu. Vastuullisuustyö ei tule koskaan valmiiksi. Tärkeintä on ryhtyä toimeen.

Suomen Rahapajan manifesti määrittelee Suomen Rahapajan yritysvastuun pääperiaatteet sekä jo toteutetut ja tulevat toimenpiteet. Suomen Rahapajalla yritysvastuu on keskeinen osa päivittäistä toimintaamme. Periaatteet ohjaavat päätöksentekoamme ja toimintaamme organisaation kaikilla tasoilla. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on vastuullinen kasvu.

#mofmanifesto

Tutustu eettisiin toimintaohjeisiimme

Ympäristö

Me <3 ympäristö

Terve liiketoiminta kasvaa terveessä ympäristössä. Tavoitteenamme on minimoida päästöt vesistöihin, ilmaan ja maaperään. Seuraamme materiaalinkäyttöämme säännöllisesti. Raportoimme materiaalin käytöstä jätelajeittain sekä jätteen hävitysmenetelmittäin. Seuraamme Suomen ja Saksan toimipisteiden energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Saksan toimipisteemme on myös ISO50001-sertifioitu. Suosimme kuljetuksissa merirahtia aina kun mahdollista.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Henkilöstö

Pidetään huolta!

Innostamme työntekijöitämme pitämään huolta hyvinvoinnistaan ja autamme kehittymään. Työnantajana yhtiö noudattaa Kansainvälisen työjärjestön määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia. Teemme kaikkemme onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Pyrimme parantamaan työympäristön turvallisuutta erityisesti vaikuttamalla asenteisiin rohkaisemalla työntekijöitämme kehittämään itseään jatkuvasti tässä suhteessa.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Ihmisoikeudet

Erilaisuus on voimavara

Suomen Rahapaja kunnioittaa ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Suomen Rahapajalla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Kehitämme aktiivisesti tasa-arvosuunnitelmaamme Yhdenvertaisuuslain sekä Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta mukaisesti.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Reilut toimintaperiaatteet

Totuus ja tehtävä

Pelaamme aina reilusti, sekä yhtiön sisällä että ulkopuolella. Suomen Rahapajan kumppanit allekirjoittavat liikekumppanien toimintaohjeet, joissa ne sitoutuvat noudattamaan Suomen Rahapajan eettisiä toimintaohjeita. Turvallisuus on osa liiketoimintaamme – valmistamme käyttörahoja, aihioita ja juhlarahoja perus- ja jalometalleista. Yhtiön logistiikalla ja varastonhallinnalla on TAPA:n (Transported Asset Protection Association) FSR-sertifikaatti. Korruptiolle ei ole sijaa Suomen Rahapajalla ja meillä on toimintaohjeet vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Suomen Rahapaja kunnioittaa immateriaalioikeuksia ja tunnustaa ne toiminnassaan.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Organisaation hallinto

Toimintamme on läpinäkyvää

Suomen Rahapaja on sitoutunut vastuullisen hallintotavan noudattamiseen ja kehittämiseen. Olemme käytäneet kansainvälistä ISO26000 Yhteiskuntavastuu -standardia vastuullisuustyön jäsentämisen ohjenuorana, minkä pohjalta olemme selvitäneet sidosryhmien kannalta olennaisimmat yritysvastuun osa-alueet toiminnassamme. Tarjoamme oma-aloitteisesti sidosryhmille paikkansapitävää tietoa konsernin tavoitteista ja toiminnasta. Suomen Rahapajan viestinnän periaatteet ovat luotettavuus, läpinäkyvyys ja nopeus.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme